Reklamace se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.